Senex derneğin kurucu yönetim kurulu 8 üyeden oluşmaktadır. Kurucularımızın görev dağılımları şu şekildedir;

Özgür Arun

Başkan

Özgür Arun | Akdeniz Üniversitesi, Gerontoloji

Özgür Arun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yükseköğrenimini tamamlamış, 2004 ve 2011 yılları arasında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2011 yılında, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak araştırmalarına başlayan Arun, 2013 ile 2016 yılları arasında Gerontoloji bölüm başkanlığını yürütmüştür. 2014 yılında Akdeniz Üniversitesi “Bilim, Hizmet, Teşvik” ödülleri kapsamında, sosyal bilimler alanında ödül alan Arun, 2017 yılında ise Association for Gerontology in Higher Education (AGHE) tarafından yükseköğrenimde etkileyici ve yenilikçi çalımalar yapan ve üstün liderlik sergileyen bilim insanlarına verilen Rising Star ödülüne layık görülmüştür. Arun’un güncel çalışmaları ve yazıları, yaşlılık, kuşaklararası ilişkiler, kültür, sınıf ve beğeniler üzerinedir. Arun, The Gerontologist dergisinin Türkiye’den seçilmiş ilk ve tek editörüdür.

Ayşe Gündüz Hoşgör

Üye

Ayşe Gündüz Hoşgör | ODTÜ, Sosyoloji

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde tamamladı. Doktora çalışmalarına Kanada’da Western Ontario Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde devam etti ve 1996 yılında Sosyoloji alanında doktorasını başarıyla tamamladı. 1997 yılından beri ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olan Ayşe Gündüz Hoşgör, aynı üniversitede profesör unvanını aldı. Kendisinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kırsal yoksulluk, kadın ve çocuk emeği üzerine yayınlanmış birçok eseri bulunmaktadır.

Nadir Suğur

Üye

Nadir Suğur | Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji

1963 yılında Fatsa’da doğdu. Lisans derecesini Ankara Üniversitesi, DTCF Sosyoloji Bölümü’nde, doktora eğitimini ise İngiltere’de Bristol Üniversitesi’nde tamamladı. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi’nde yardımcı doçent, 1997 yılında doçent ve 2003 yılında profesör oldu. 1994 yılında İngiltere’de Bristol Üniversitesi’nde dersler verdi. 1999-2002 yılları arasında Britanya’da Cardiff Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Prof. Dr. Nadir Suğur’un Erol Kahveci ve Theo Nichols ile birlikte Work and Occupation in Modern Turkey adlı derleme kitabı Mansell tarafından 1996 yılında ve elinizdeki kitabı da Global Management and Local Labour adıyla MacMillan-Palgrave tarafından 2004 yılında yayımlanmıştır. Türkiye’de endüstrileşme, çalışma yaşamı ve özelleştirme üzerine çok sayıda yerli (ODTÜ Gelişme Dergisi, New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi) ve yabancı (Middle Eastern Studies, Work Employment and Society, British Journal of Sociology, Industrial Relations Journal, Sociological Review) dergilerde yayını bulunmaktadır.

Göksenin İnalhan

Üye

 Göksenin İnalhan | İTÜ, Mimarlık

1974 yılında Eskişehir’de doğdu. Lisans ve yüksek lisans derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde tamamladı. İngiltere’de Reading Üniversitesi “Urban Studies, Construction Management” bölümünden ise 2006’da doktora derecesini aldı. İngiltere’deki eğitimi boyunca Reading Üniversitesi, “Inclusive Environments” Master Programında asistanlık yaptı. 1998 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Mimari tasarımda çevresel psikoloji, erişebilirlik, herkes için tasarım, yaşlı ve engelliler için çevre tasarımı, çalışma mekânlarında kullanım sonrası değerlendirme, konu alanlarında araştırmalar yapmakta ve makaleler üretmektedir.

Tahsin Yılmaz

Üye

Tahsin Yılmaz, Akdeniz Üniversitesi, Peyzaj Mimarı

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini, aynı zamanda asistan olarak görev yaptığı Ankara

Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 2009 yılında Akdeniz Üniversitesinde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez’de 2 dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev almış olup, çeşitli tasarım yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır. Genel çalışma alanları peyzaj tasarımı, yaş dostu çevreler ve tasarımda erişebilirlik üzerinedir.

Türkan Yılmaz

Üye

Türkan Yılmaz | Akdeniz Üniversitesi, Gerontoloji

1970 yılında Çankırı Lisesinden mezun. Yükseköğrenimini Almanya’da Fachhochschule Krefeld’ de Telekominikasyon ve Bergische Universität Wuppertal’de İşgüvenliği bölümlerini okudu. Saha çalışmalarında sosyolojinin ilgi alanı olduğunu keşfedip, Duisburg-Essen Üniversitesi Sosyoloji bölümüne başladı. Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra aynı Üniversiteye bağlı Rhein-Ruhr Institüt für Sozialforschung und Politikberatung Enstitüsünde “Göç ve Yaşlılık” konularında çalıştı.  TU-Dortmund,  Soziale Gerontologie bölümünde başladığı doktorasını bitirdikten sonra aynı üniversitenin FfG- Forschungsgesellschaft für Gerontologie göreve başladı. 2014 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi, Gerontoloji Bölümünde Öğretim üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde Göç Araştırmaları başkan yardımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Banu K. Arun

Genel Sekreter

Banu Karademir Arun | Akdeniz Üniversitesi, İletişim

1979 yılında, Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Özel Arı Koleji’nde; lise öğrenimini Ayrancı Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) Sosyoloji Bölümü’nde; yüksek lisans eğitimini ise ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. Üniversite öğrenimi sırasında, özel ilgi alanı olan sanat, sanat tarihi ve heykel alanlarında pek çok ders ve eğitim aldı. Halen, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Hatice Karakaş

Sayman

 

Hatice Karakaş | Akdeniz Üniversitesi, Gerontolog

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora eğitimine Akdeniz Üniversitesi Turizm işletmeciliği alanında devam etmektedir. “Birey- Çevre Uyumu Bağlamında Demans Dostu Çevreler Yaratmak ve Yerel Yönetimlere Öneriler” başlıklı Yüksek lisans tezi 2019 yılında Yaşlanma Alanında Üstün Başarı Tez Ödülü’ne layık görülmüştür.