Hızla yaşlanan bir toplumda çevresel koşulların sistematik olarak değerlendirilmesini sağlamak, her yaştan insan için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir denge içerisinde daha iyi bir çevrenin yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla, Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü Türkiye Programı tarafından desteklenen “YAŞ DOSTU KENTLERE DOĞRU: HIZLA YAŞLANAN BİR TOPLUMDA YAŞ DOSTU ÇEVRELER ve HİZMETLER YARATMAK” başlıklı araştırma hayata geçirilmiştir. 2019 yılında Şubat ayında Antalya’da başlayan araştırma aynı yılın Haziran ayında tamamlanmıştır. Araştırma neticesinde “SOLIS” yaş dostu çevre değerlendirme ve ölçme aracı geliştirilmiştir.

Böylece SOLIS ile hızlı ve etkin bir biçimde konutların, yaş dostu çevre bağlamındaki olası riskleri tanımlanabilir, hanede yaşayanlara kısa vadede konutları için yapabilecekleri fiziksel mekan düzenlemeleri hakkında bilgi sunulabilir.

SOLIS ve uygulama rehberi derneğimiz yayınevince açık erişim olarak yayımlanacaktır.