Senex | Yaşlanma Çalışmaları Derneği‘nin kuruluşu 2019 yılı Haziran ayında tamamlanmıştır. Senex derneğin kuruluş fikri bu tarihten bir kaç yıl öncesinde ortaya çıkmıştır. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Özgür Arun, 2013 ve 2016 yıllarında Gerontoloji Bölüm Başkanlığını yürütmüş ve bu süre zarfında bölüm başkan yardımcıları Jason K. Holdsworth ve Türkan Yılmaz ile birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde yaşlanma çalışmalarının gelişimi sürecinde rol üstlenmişlerdir (Bu çalışmalar hakkında yayınlanmış bir makaleye şuradan ulaşılabilir). Bu çalışmalar süresince, Türkiye’nin yaşlanma dinamiklerini ve toplumsal yaşlanma sürecinde karşılaşacağı sorunlar, olanaklar ve atılması gereken adımlara ilişkin girişimlerden ilki olarak Senex | Yaşlılık Çalışmaları Dergisi‘nin 2017 yılında ilk sayısının yayınlanmasına öncülük edilmiştir. Aynı yıl, Özgür Arun, Jason K. Holdsworth ve Türkan Yılmaz eş başkanlığında Senex | Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi başlatılmıştır. Çok sayıda biliminsanı Senex derginin ve Senex kongrenin hayata geçirilmesinde destek vermişlerdir. Hem Senex dergi hem de Senex kongre etrafında buluşan ilgililer içinden bir grup biliminsanı ve araştırmacı 2019 yılında Senex | Yaşlanma Çalışmaları Derneği’nin kuruluşuna öncülük etmişlerdir. Senex derneğin kuruluş gerekçesi ve yaşlanma alanında çalışan tüm ilgililere yönelik çağrısına şu adresten ulaşılabilir. Senex derneğin kurucularıyla ilgili bilgilere şu adresten ulaşılabilir.