Özgür Arun

Başkan

Akdeniz Üniversitesi, Gerontoloji

Ayşe Gündüz Hoşgör

Üye

ODTÜ, Sosyoloji

Nadir Suğur 

Üye

Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji

Göksenin İnalhan | İTÜ, Mimarlık

Üye

İTÜ, Mimarlık

Tahsin Yılmaz

Üye

Akdeniz Üniversitesi, Peyzaj Mimarı

Hatice Karakaş

Genel Sekreter

Akdeniz Üniversitesi, Gerontolog