Mali Raporlar

 

Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği olarak şeffaflık, hesap verebilirlik ve dürüstlük politikalarına önem vermekteyiz.

Aşağıda 2019 yılına ait mali tablomuzu görebilirsiniz.

Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği, 01.01.2019-31.12.2019 Hesap Dönemine Ait Gelir/Gider Tablosu

  TL
Gelirler
Aidat ve giriş ücreti 2825
Giderler
Kırtasiye ve defter giderleri -115
İmza Beyanı -166,3
Web Sitesi Alan Adı (5 Yıllık) -60
Kaşe Gideri -65,9
Makbuz Basım Gideri -826
Toplam Gider -1233,2
Kasa(Kalan) 1591,8