Senex | Yaşlanma Çalışmaları Derneği logosu bir ishak kuşudur. İshak kuşu, antik çağlardan bu yana bilginin ve bilgeliğin sembolü olarak görülmektedir. Antik Yunan mitolojisinde, savaşçı tanrıların tamamı erkektir. Birisi dışında; Athena, savaşçı bir tanrıçadır. Athena, diğer savaş tanrıları gibi kaba kuvvetle değil, akıl ve bilimsel bilgiyi kullanarak mücadele eder. Senex de, aklı ve duyguları arasındaki barikatı kaldırır, hem kalbinin hem zihninin sesine kulak vererek, bilimsel bilgiyle, bilgelikle eşitsizliklere karşı mücadele etmeyi öngörür. Böylece, ishak kuşunun kanadındaki üç çizgi de, sanat, bilim ve aktivizmi sembolize eder.