KöprüSanat, Türkiye’nin hızla yaşlanan nüfusunun farkında olan ve toplumsal yaşam içinde kuşakların etkileşim içinde kalmasını hedefleyen bir anlayışın ürünüdür. KöprüSanat, yaşlanma sürecinde çeşitliliğin ve farklılıkların değerini bilen bir yaklaşımla, sanatı daha geniş toplumsal kesimlerle paylaşmak üzere müzeler için öğrenme programları geliştirmektedir.

Yaşlanan bir toplumda, nüfusun yeteneklerinin ve ihtiyaçlarının farkında olan programlarla, sanatı müzelerden konutlara doğru genişleyen bir halkada paylaşmak programların temel hedefidir.

KöprüSanat, demanslı kişiler ve yakınları için erişilebilir sanat programının amacı, aile üyesi bakımverenlerden başlayarak genişleyen bir halkada, sanatı ve sanatsal aktiviteleri müzeden konutlara doğru yaygınlaştırmaktır.