Senex | Yaşlanma Çalışmaları Derneği toplumsal yaşlanma süreci ve yaşlılık dönemine ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştirerek;

a. elde edilen bilgileri yüksek öğrenim alanından başlayarak genişleyen bir halkada toplumun tüm kesimleri için kamu yararına kullanmak üzere yaygınlaştırmak,

b. yaşlanma sürecine ve yaşlılık dönemine ilişkin farkındalık oluşturmak,

c. sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ,

d. yaşlanma ve yaşlılık çalışmaları alanlarındaki lisans ve lisansüstü programların kalite standartlarını yükseltmek ve akreditasyon süreçlerinin yönetmek,

e. ulusal ve uluslararası konferans, kongre, sempozyum, eğitim, forum ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek amacı ile kurulmuştur.