Senex derneğin tüzüğünde belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiği tüm faaliyetler insan haklarına saygılı biçimde, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayış içinde gerçekleştirilmektedir.

Senex derneğin tüm destekçileri; derneğimizin amaçları, faaliyetleri, araştırmaları, uygulamaları ve işbirlikleri hakkında bilgi alabilirler. Yönetim kurulumuz ve yöneticilerimizin çalışmalarını izleyebilir, kendileri hakkında bilgi talep edebilir ve derneğimiz bünyesinde sürdürdükleri çalışmalar hakkında kendilerine soru yöneltebilirler.

Bağışçı Hakları Beyannamesi
Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği olarak, bağışçılığın gönüllü bir davranış olduğuna, vermenin ve paylaşmanın yaşam kalitemizi artırırdığına inanıyoruz. STK’ların ve projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz ve destekliyoruz. Bütün bağışçıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.

  1. STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,
  2. Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,
  3. Güncel finansal bilgilere erişim,
  4. Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,
  5. Uygun bir teşekkür edilmesi,
  6. Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,
  7. Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,
  8. Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu iş için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,
  9. Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,
  10. Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.

Senex dernekle her konuda görüşmek için lütfen iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği