Özgür Arun

Başkan

Akdeniz Üniversitesi, Gerontoloji

Ayşe Gündüz Hoşgör

Üye

ODTÜ, Sosyoloji

Nadir Suğur 

Üye

Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji

Göksenin İnalhan | İTÜ, Mimarlık

Üye

İTÜ, Mimarlık

Tahsin Yılmaz

Üye

Akdeniz Üniversitesi, Peyzaj Mimarı

Hatice Karakaş

Genel Sekreter

Akdeniz Üniversitesi, Gerontolog

Türkan Yılmaz

Üye

Akdeniz Üniversitesi, Gerontoloji

Banu Karademir Arun

Genel Sekreter

Akdeniz Üniversitesi, İletişim