Ayrıca çalışmalarımıza katkı sunmak isterseniz bağış yapabilirsiniz. Senex'i desteklemek için gönüllümüz olabilir ya da üye olabilirsiniz. Destek Olun! Formu Doldurun

Duyurular

senex

senex | Yaşlanma Çalışmaları Derneği

Senex Yaşlanma ve yaşlılık alanında gerçekleştirilen çalışmaları teşvik etmek, yaşlanma çalışan bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar, politika yapıcılar ve tüm ilgililer arasında sosyal diyaloğu geliştirmek, yaşlanma çalışmaları alanında sahayla büro arasındaki barikatı kaldırarak, tanık olduğumuz eşitsizliklere sivil toplum düzeyinde etkin biçimde müdahale etmek üzere kuruldu!

Kurucularımız

toget-01

Amacımız

senex | Yaşlanma Çalışmaları Derneği toplumsal yaşlanma süreci ve yaşlılık dönemine ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştirerek;

a. elde edilen bilgileri yüksek öğrenim alanından başlayarak genişleyen bir halkada toplumun tüm kesimleri için kamu yararına kullanmak üzere yaygınlaştırmak,
b. yaşlanma sürecine ve yaşlılık dönemine ilişkin farkındalık oluşturmak,
c. sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ,
d. yaşlanma ve yaşlılık çalışmaları alanlarındaki lisans ve lisansüstü programların kalite standartlarını yükseltmek ve akreditasyon süreçlerinin yönetmek,
e. ulusal ve uluslararası konferans, kongre, sempozyum, eğitim, forum ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

Nesilden Nesile!

Bizler, senex’in kurucuları olarak, yaşlanma sürecinde yerelden başlayarak ulusal ve küresel düzeyde karşılaştığımız sorunları, yaygın, dayanıklı ve çeşitlilik içeren bir sivil toplum girişimiyle, yatay dayanışma ilişkilerini tesis ederek çözebileceğimize kuvvetle inanıyoruz.

Bu süreçte, hep birlikte olmak ve onurlu yaşlanmayı nesilden nesile aktarmak dileğiyle…

Yayınlarımız

Üye Olun!

Merhaba Senex Üyesi!

Senex derneğe üye olmak için başvuru formunu doldurarak şahsen ya da e-posta ile iletmeniz gerekmektedir.

Destek Olun!

Senex derneğin çalışmalarını desteklemek için bir çok seçenek vardır. Gönüllümüz olabilirsiniz ya da üye olmak için başvurabilirsiniz. Senex derneğin çalışmalarına katkı sunmak isterseniz bağış yapabilirsiniz. Bağışlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.