Özgür Arun | Akdeniz Üniversitesi, Gerontoloji

Özgür Arun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yükseköğrenimini tamamlamış, 2004 ve 2011 yılları arasında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2011 yılında, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak araştırmalarına başlayan Arun, 2013 ile 2016 yılları arasında Gerontoloji bölüm başkanlığını yürütmüştür. 2014 yılında Akdeniz Üniversitesi “Bilim, Hizmet, Teşvik” ödülleri kapsamında, sosyal bilimler alanında ödül alan Arun, 2017 yılında ise Association for Gerontology in Higher Education (AGHE) tarafından yükseköğrenimde etkileyici ve yenilikçi çalımalar yapan ve üstün liderlik sergileyen bilim insanlarına verilen Rising Star ödülüne layık görülmüştür. Arun’un güncel çalışmaları ve yazıları, yaşlılık, kuşaklararası ilişkiler, kültür, sınıf ve beğeniler üzerinedir. Arun, The Gerontologistdergisinin Türkiye’den seçilmiş ilk ve tek editörüdür.